mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Projekt pn. „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013